Polityka Cookie
ul. Sandomierska 3/3, 30-301 Kraków
(lokal usługowy)


Polityka CookieWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez CRACOVIA CLINIC Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sandomierska 3/3, 30-301 Kraków, PL, NIP: 6762578002, w celu przesyłania informacji handlowych na mój adres e-mail oraz numer telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: info@cracoviaclinic.com. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: CRACOVIA CLINIK Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sandomierska 3/3, 30-301 Kraków, PL, NIP: 6762578002, e-mail: info@cracoviaclinic.com.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji dotyczących zarezerwowanej wizyty oraz informacji handlowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.

5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Lista usług i cennik
Cracovia Clinick
Krakow, Sandomierska 3/3 00-791 Poland
+48739030530 info@cracoviaclinic.com